Trường TH Trù Sơn I CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Lớp 3A Độc lập - tự do - hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”Năm học 2008 -2009


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Thực hiện chương trình năm học 2008-2009 của trường tiểu học Trù Sơn 1.
- Nhằm góp phần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử của dân tộc, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm học. Phát huy tính tích cực, năng động, sáng tạo trong tuổi trẻ học đường; thông qua các hoạt động học tập và vui chơi lành mạnh góp phần định hướng lối sống đẹp, ý thức tôn trọng, giữ gìn và phát huy những giá trị bản sắc văn hóa của địa phương, quê hương, đất nước.
Tập thể lớp 3A trường tiểu học Trù Sơn 1 xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”năm học 2008-2009

II. NỘI DUNG:
1. XÂY DỰNG TRƯỜNG, LỚP XANH-SẠCH-ĐẸP-AN TOÀN
1.1 Xây dựng nhà trường
Giáo dục ý thức giữ gìn, tôn tạo cảnh quan môi trường, vệ sinh công cộng và bảo vệ tài sản của nhà trường. Thực hiện tốt nội qui nhà trường, không có hành động vui chơi, sinh hoạt thiếu an toàn.
Tổ chức thực hiện:
- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục học sinh ý thức giữ gìn trường lớp xanh-sạch-đẹp.
1.2 Xây dựng lớp học
Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không viết vẽ trên bàn, trên tường. Xem lớp học là ngôi nhà thân yêu của mình, sống và học tập hàng ngày.
Tổ chức thực hiện:
- Tổ chức trí lớp học sạch đẹp. Các lớp phân công trực vệ sinh hàng ngày sạch sẽ. Thực hiện tốt phong trào “lớp tự quản”.
- Thực hiện tốt đồng phục của học sinh. Đảm bảo tính trẻ trung của tuổi học trò, năng động và mang nét riêng của nhà trường.

2. DẠY VÀ HỌC CÓ HIỆU QUẢ
Thực hiện tốt cuộc vận động”Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
2.1 Đối với giáo viên:
a. Công tác giảng dạy:
- Nắm vững phương pháp và nghiệp vụ giảng dạy. Hiểu và thực hiện đúng qui chế chuyên môn.
- Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính tích cực của học sinh, hướng dẫn học sinh phương pháp tự học. Tạo bầu không khí thân thiện, thiết kế và hướng dẫn học sinh làm đồ dùng dạy học. khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo, ý thức vươn lên của học sinh.
b. Tinh thần tự học và sáng tạo:
- Giáo viên không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Thực hiện tốt thao giảng dự giờ trong toàn thể giáo viên.
- Tích cực tham gia phong trào thi giáo viên giỏi, đăng ký và viết sáng kiến kinh nghiệm.
- Ứng dụng hiệu quả CNTT trong giảng dạy.
2.2 Đối với học sinh:
- Xác định động cơ và thái độ học tập đúng đắn. Phát huy tính tích cực và chủ động trong học tập.
- Tích cực đổi mới phương pháp học tập. Giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho học sinh trao đổi kinh nghiệm học tập, giúp bạn cùng tiến bộ.
- Khuyến khích học sinh đề xuất sáng kiến và cùng với các thầy cô giáo thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học.
2.3 Đối với cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ:

3. RÈN LUYỆN KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH
Tăng cường rèn luyện các kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động. Giúp các em có những kỹ năng giao tiếp, ứng xử có văn hóa, thói quen và kỹ năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm.
Tổ chức thực hiện:
- Tổ chức cho học sinh tìm hiểu và trao đổi trong các tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp. GVCN phối hợp tốt với cha mẹ học sinh để tăng cường giáo dục lễ giáo cho các em.
- Tổ chức các buổi tham quan học tập ngoại khóa theo các chủ đề của tháng: Thăm bia tưởng niệm....
- Duy trì tốt các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa tại địa phương…

4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ VUI TƯƠI, LÀNH MẠNH
4.1 Tổ chức các hoạt động thể thao:
- Tổ chức tốt Hội khỏe Phù Đổng cấp trường,các hoạt động TDTT vào các ngày lễ 20/11….
- Phát động toàn thể học sinh chọn môn thể thao yêu thích để rèn luyện. Có hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá.
4.2 Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ
- Phát động các em sưu tầm các bài hát dân ca, trò chơi dân gian. Tổ chức biểu diễn các bài hát, các trò chơi dân gian trong Lễ hội khai trường, các buổi sinh hoạt đầu tuần (1 lần / tháng). - Tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ vào các dịp như: Lễ hội khai trường, 20/ 11, mừng Đảng, mừng xuân, Lễ Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3

5.Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa ở địa phương
- Giáo viên chủ nhiệm cùng lớp trưởng lên kế hoạch cho lớpvệ sinh bia tưởng niệm xã Trù Sơn

III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban chỉ đạo lớp
Ban chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2008-2009 gồm: Giáo viên chủ nhiệm, lớp trưởng,lớp phó,4 tổ trưởng.
2. Tổ chức đăng ký thi đua
Mỗi học sinh đăng ký thi đua ngay từ đầu năm học
Mỗi lớp tổ chức đăng ký thi đua ngay từ đầu năm học và được dán công khai trên lớp học.
3. Sơ, tổng kết phong trào thi đua
Hàng tháng Ban chỉ đạo tổ chức đánh giá kết quả thực hiện và đề ra chương trình hành động.
Kết thúc HK1: Sơ kết phong trào thi đua.
Kết thúc năm học: Tổng kết phong trào thi đua.
Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” lớp 3A năm học 2008-2009.
Trù Sơn, ngày 25 tháng 9 năm 2008
Giáo Viên chủ nhiệm:
Trần Thị Hiền